Hårda tag mot gängen är bara kosmetika

DEBATTGP Debatt diskuterade jag den 16/11 gängkriget som åter blossat upp här i Göteborg. Jag kritiserar starkt de rådande strukturer kring det brottsförebyggande arbetet. Strukturer som leder till att kosmetiska åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Min debattartikel om gängkriminalitet i Göteborgs-Posten:

Hårda tag mot gängen är bara kosmetika

I dag saknas den nödvändiga långsiktigheten i arbetet med gängens rekryteringsbas: ungdomarna, skriver Markus Hankins.

Sommaren 2001 skakades Göteborg av sitt första riktiga gängkrig med en dramatisk effekt för den vanliga medborgaren när skottlossning utbröt mitt bland stadens badgäster. I dag är vi tillbaka i ett nytt eskalerande gängkrig. Men bekämpningen av de organiserade kriminaliteten står och stampar på samma plats som vid förra gängkriget.
När polisen stiger in i bilden är det oftast redan för sent. När socialen kopplas in blir det allt oftare ett dämpande av social oro man tvingas arbeta med, framför den förebyggande verksamheten. Här måste ett strukturellt nytänkande till om det finns en seriös ambition hos Göteborgs stad att bekämpa den organiserade brottsligheten. Problemet är att den nödvändiga långsiktigheten saknas i arbetet med gängens rekryteringsbas: ungdomarna.

Förenklad bild
Det talas ofta om att ungdomar inte har något att göra, om hur ungdomsgårdars minskade resurser leder till att fler kids inte har några aktiviteter att vända sig till. Det är en förenklad bild av problemet för ungdomar i dag, en bild som ger utrymme för en felaktiga åtgärder från myndigheters håll. En ny ungdomsgård i sig räcker inte för att motarbeta ungdomars alienation och sin tillvaro i de utsatta förorterna.
På samma sätt så går det inte att stävja gängens etablering genom att sätta in större polisiära resurser. Under många år har de punktmarkeringar av sociala myndigheter och polis som gjorts mot så kallade "problemområden" följts av två effekter:
Den kortsiktiga och mindre allvarliga kriminaliteten minskar.
Den tunga och organiserade kriminaliteten finns kvar och/eller flyttar vidare.
Naturligtvis är problematiken även en resursfråga där antalet skattekronor som tillfaller polis och sociala myndigheter är viktiga, men även fördelningen inom dessa myndigheter. Felaktiga satsningar och kortsiktigt tänkande ger i bästa fall en effekt som ser bra ut i medier, men ökar inte den faktiska tryggheten för medborgarna i Angered, Backa och Kortedala.

Flyttar vidare
I dag sätter stadsdelarna effektivt in team som arbetar vid sidan om polisens insatser, kompetent personal som vet hur man ska hantera utsatta och trängda ungdomar. Men när gangstrarna känner motvind så tar de inte kamp utan flyttar sin rekryteringsverksamhet till nästa bortglömda stadsdel eller skola.
Göteborg behöver ett nytänkande i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi kan inte bara ta i med hårdhandskarna först när det har spårat ur. Det krävs ett långsiktigt och varaktigt arbete med socialtjänst, polis och andra myndigheter. För de ungdomar man bearbetar i dag, kan bli räddade från ett gängkrig om fem eller tio år.

Markus Hankins
kontaktperson inom Socialtjänsten

0 kommentarer:

top