Här är mitt wallraff som tiggareJOURNALISTIK. Här är mitt wallraff som tiggare i GT, publicerat fredagen 26 november 2010. Videoklippet här ovan är från GT-tv och reportern som intervjuar mig heter Jacob Wennerberg. De fantastiska fotografierna är tagna av Anna-Karin Nilsson och här kan ni se hennes fotomaterial i kombination med min Wallraff-text som det såg ut i tidningen på fredagen.


Hankins wallraff som tiggare (PDF):
GT onsdag 26 november 2010, sidan 8
GT onsdag 26 november 2010, sidan 9

Driscoll Middle School Trick Play

Roffe Ruff - Bättre På Botten Blues

Meddelarfriheten - min favoritlag!

JOURNALISTIK. Ofta frågar potentiella källor mig om de verkligen får lämna ut information till oss i media. De har ju hand om "väldigt hemliga uppgifter", så vad händer om polisen skulle fråga ut oss på tidningen? Tänk om myndigheterna vill ta reda på vilka våra källor är! Då får jag i lugn och ro förklara grundlagen för dem, för er, med särskild inriktning mot meddelarfriheten.

Därför kommer en liten sammanfattning av detta här:

Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat media och författare. Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 st tryckfrihetsförordningen (TF).

En meddelare har rätt att vara anonym enligt 3 kap TF. Meddelarfriheten gäller även offentliga tjänstemän. Friheten innebär frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser, om man ej genom utlämnandet gör sig skyldig till högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i 7 kap 3 § TF.

Myndighet får, med vissa undantag, inte efterforska vem som lämnat ett meddelande.
Kort sagt, du är - som min källa - skyddad av grundlagen. Jag och min redaktör får inte lämna ut information om vem du är till myndigheter - inklusive polisen - om jag så hade velat. De får inte ens fråga mig om vem du, min källa, är. Då skulle de begå ett grundlagsbrott. Med andra ord är det fritt fram för dig att berätta det du vet till mig - för jag inte bara garanterar din anonymitet - jag och min chef måste behålla den för oss själva, enligt lag.

Det här inlägget är enbart konstruerat för att jag ska slippa förklara vad meddelarfriheten är och innebär lika frekvent som tidigare.

DOKUMENT GT. Precis som i lördagens GT skrev jag ett dokument även i söndagens GT, den här gången på sommarens mest uppmärksammade mordfall, Marina, 31, från Spekeröd. Tjejen som försvann för över tre månader sedan och vars misstänkta mord fortfarande är ett mysterium för polis och åklagare. Eftersom mitt reportage bara gick i papperstidningen nu i helgen så får ni som är intresserade, men missade reportaget, även denna gång läsa dokumentet här på Hankins.se:

Marinas försvinnande har blivit ett mysterium:
Del 1 (Sidan 30, GT: 7/11 -10)
Del 2 (Sidan 31, GT: 7/11 -10)

"För 500 kronor dansar jag naken"

DOKUMENT GT. I lördagens (6 november 2010) GT skriver jag ett dokument över Göteborgs absolut mest uppmärksammade strippklubb, Chat Noir, och den klassiska lokal på Bellmansgatan 7 - mitt i exklusiva Vasastan - som porrklubben flyttat in i. Eftersom mitt reportage bara gick i papperstidningen så får ni som är intresserade, men missade den, läsa dokumentet här:

Chat Noir flyttade in i finrummet:
Del 1 (Sidan 24, GT: 6/11 -10)
Del 2 (Sidan 25, GT: 6/11 -10)
top