Meddelarfriheten - min favoritlag!

JOURNALISTIK. Ofta frågar potentiella källor mig om de verkligen får lämna ut information till oss i media. De har ju hand om "väldigt hemliga uppgifter", så vad händer om polisen skulle fråga ut oss på tidningen? Tänk om myndigheterna vill ta reda på vilka våra källor är! Då får jag i lugn och ro förklara grundlagen för dem, för er, med särskild inriktning mot meddelarfriheten.

Därför kommer en liten sammanfattning av detta här:

Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat media och författare. Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 st tryckfrihetsförordningen (TF).

En meddelare har rätt att vara anonym enligt 3 kap TF. Meddelarfriheten gäller även offentliga tjänstemän. Friheten innebär frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser, om man ej genom utlämnandet gör sig skyldig till högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i 7 kap 3 § TF.

Myndighet får, med vissa undantag, inte efterforska vem som lämnat ett meddelande.
Kort sagt, du är - som min källa - skyddad av grundlagen. Jag och min redaktör får inte lämna ut information om vem du är till myndigheter - inklusive polisen - om jag så hade velat. De får inte ens fråga mig om vem du, min källa, är. Då skulle de begå ett grundlagsbrott. Med andra ord är det fritt fram för dig att berätta det du vet till mig - för jag inte bara garanterar din anonymitet - jag och min chef måste behålla den för oss själva, enligt lag.

Det här inlägget är enbart konstruerat för att jag ska slippa förklara vad meddelarfriheten är och innebär lika frekvent som tidigare.

0 kommentarer:

top